پیامبر اکرم (صلّی‌ ‌الله‌ عليه وآله):

 

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

 

اصول كافی،ج1،ص30