به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان دبیر این کمیته گفت : در جلسات کمیته نو آوری و خلاقیت که با حضور اساتید دانشگاه شهید چمران و مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان در خصوص تحقق معنویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و اشتغال ملی در بحث خودکفایی صنعتی جلسات عمده ای برگزار شد.

دکتر سعیدی راد افزود : این کمیته با برگزاری بیش از ده ها جلسه با گروه های تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز توانسته اقدامات خوبی جهت رفع وابستگی خارجی و مقابله با تحریم های ظالمانه بردارد.

وی در پایان گفت : با اعتماد، حمایت و نگاه به توانمندی های داخلی کشور می توان در راستای حل مشکلات ملی گام بلندی با حضور اساتیدی همچون پروفسور محمود جورابیان ، دکتر نوید اعلائی شهنی ، دکتر کریم انصاری ، دکتر مهدی منادی و آقای دکتر محمد رضا صفاری برداشت.