به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید وانتقال آب غدیر خوزستان مهندس مسعود اسلامی گفت : با توجه به بهم خوردگی شرایط هیدرولیکی سیال درون لوله و عدم توضیح مناسب آب در حوضه ی اداره آب فاضلاب شهرستان شادگان ، این شرکت اقدام به نصب یک عدد درپوش قطع آب در کیلومتر 27 دارخوین به شادگان جهت تامین آب ارسالی به شهرستان شادگان و روستاهای اطراف نمود.

معاونت بهره برداری افزود : این طرح با پیشنهاد و کارشناسان این شرکت با موفقیت انجام و مقدار حجم آب برداشتی شهرستان شادگان از 28000 مترمکعب به 37000 متر مکعب در روز افزایش و همچنین موجب بهبود کمی آب در سطح تعدادی از روستاها گردید.