به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری  تولید و انتقال آب غدیر خوزستان جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آب غدیر خوزستان با حضور اعضای هیئت مدیره ، سهام داران و معاونت ها و مدیران شرکت مربوطه در سالن جلسات سازمان آب برق خوزستان برگزار شد . در این جلسه مدیر عامل شرکت آب غدیر جناب آقای دکتر صفرنژادی عملکرد شرکت در سال 98 را در حوزه بهره برداری ، نیروی انسانی ، مالی ، تحقیقات ،آموزش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ایمنی و بهداشت کار و اقدامات حقوقی تشریح نمودند..