به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ،تولید و انتقال آب غدیر خوزستان دبیر این طرح گفت: این پژوهش جهت مدیریت هرچه بهتر شبکه انتقال آب غدیر خوزستان اقدام به طراحی ، ساخت و آزمایش دستگاه پایش و مانیتورینگ شبکه با استفاده از سنسورهای فشار صورت پذیرفته است . ریحانه رزاقی در ادامه افزود : پایش سیستم توسط طراحی و ساخت سنسورهای فشار الکترونیکی ایزوله انجام می پذیرد که با استفاده از این سنسورها می توان میزان افت فشار در سیستم را مشخص نمود و بر اساس این پایش با استفاده از شبکه سراسری GSM  می توان  داده های سنسورها را به مرکز تصمیم گیری انتقال  داد که در این مرحله با استفاده از داده های بدست آمده از طریق شبکه ی سراسری GSM  به اتاق کنترل ارسال می گردد و مسئولین مربوطه می توانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.   بر این اساس میزان حقابه اهالی بومی مسیر انتقال شبکه و مشکلات پیش امده برای سیستم را مشخص نمایند وی در پایان گفت :با توجه به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر نا م گذاری این سال به نام سال رونق تولید، قطعات تولید شده این سیستم صد در صد داخلی و تولید متخصصین ایرانی میباشد ، لذا جهت تجاری سازی محصول هیچ نیازی به وارد  کردن قطعه از خارج کشور نبوده که این خود نیز از اهمیت ویژه در شرایط کنونی کشور می باشد.