به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان آقای محمد علی لفیتی سرپرست روابط عمومی این شرکت با اعلام این خبر گفت :با توجه به سیلابی شدن مسیر دارخوین ، شادگان و احتمال پیشروی و نفوذ آب در این تاسیسات پرسنل این این شرکت با ایجاد سیبل بند در اطراف این تاسیسات از نفوذ آب به داخل این تاسیسات جلوگیری به عمل امد تا لحظه ای از انتقال آب به این مناطق قطع نشود وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که این تاسیسات جهت تقویت فشار خط آبرسانی به شادگان و روستاهای اطراف ایجاد شده است.