به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با حضور علی عسکر ظاهری نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین سرپرست هیات و نماینده فدراسیون ورزش های  رزمی و ریاست اداره ورزش مسجد سلیمان از همکاریهای دکترصفر نژادی مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری و تولید و انتقال آب غدیر خوزستان در حوزه ورزش تقدیر و تشکر به عمل آمد در این مراسم به نمایندگی از دکتر صفرنژادی آقای هومن خدری مسئول ورزش این شرکت لوح تقدیر دریافت نمودند.