تجلیل از کارکنان نمونه شرکت آب غدیر خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با حضور مدیر عامل شرکت و معاونین و همچنین  سردارپاسدار کریم پور تجلیل از پرسنل زحمتکش تاسیسات آبرسانی دارخوین انجام شد .

در این مراسم دکتر صفرنژادی ضمن تشکر از پرسنل خدوم به پاس قدردانی از این عزیزان هدایایی تقدیم آنها نمود