رونمایی از یادمان شهید شرکت آب غدیر خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با حضور مدیر عامل شرکت وسردار پاسدار کریم پور ، و پاسدار بالدی فرمانده سپاه دارخوین و همسر شهید ، از یادمان شهید جبار زاده رو نمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دکتر صفرنژدای مدیر عامل شرکت ضمن خوش آمد گویی به میهمانان از رشادتهای شهدای 8 سال دفاع مقدس ، مدافعین امنیت و مدافعین حرم تجلیل نمود ، در ادامه سردار پاسدار کریم پور  سخنانی در خصوص شهدا بیان نمودند و در پایان رونمایی از یادمان شهید جبار زاده توسط خانواده شهید انجام شد