تقدیر از همکاران ام الدبس برای راه اندازی پمپ شماره 5

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان  دکتر صفرنژادی مدیر عامل محترم این شرکت ضمن بازید از تاسیسات ام الدبس از همکاران مستقر در تاسیسات که در راه اندازی پمپ شماره پنج همکاری شبانه روزی را داشتند تقدیر و تشکر نمودند و به پاس خدمات ارزنده لوح تقدیر و هدایایی تقدیم آنها نمود .