به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان به پاس موفقیت های تیم  شطرنج شرکت آب غدیر خوزستان در مسابقات استانی و کشوری و کسب مجوز حضور این تیم در مسابقات کارگری جهانی بارسلون لوح تقدیر و تشکر از طرف مدیرکل تعاون کار و رفاء اجتماعی خوزستان و مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان توسط رئیس شطرنج استان به جناب آقای دکتر صفر نژادی مدیر عامل شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان اهداء شد.