راهیابی تیم فوتسال آب غدیر خوزستان به مسابقات قهرمان قهرمانان کارگری کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید وانتقال آب غدیر خوزستان تیم فوتسال این شرکت به عنوان تنها نماینده استان خوزستان در بین شرکت های سازمان آب و برق خوزستان به مسابقات فوتسال قهرمانی قهرمانان کارگری کشور گرامی داشت هفته وحدت که از تاریخ  97/08/23لغایت 97/08/29 در شهرستان بندر انزلی برگزار می شود راه یافت لازم به ذکر می باشد که تیم فوتسال شرکت  بهره برداری ، تولید وانتقال آب غدیر خوزستان با  توجه به بازیهای تحسین برانگیزی که  داشت مورد توجه فدراسیون کارگری کشور قرار گرفت و به عنوان تنها نماینده از بین شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان در وزارت نیرو به این مسابقات اعزام می شود.