حضور همکاران آب غدیر خوزستان در راهپیمایی سیزده آبان

به گزارش روابط عمومی بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان: سیزده  آبان هر سال یاد آور سه رخداد مهم در تاریخ ایران اسلامی است ، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سیزده آبان 1343، کشتار دانش آموزان در سیزده آبان 1357 در دانشگاه تهران ، تسخیر سفارت آمریکا در سیزده آبان از جمله این رویدادها ست، به همین دلیل روز به یاد ماندنی روز ملی مبارزه با استکبار نامیده می شود، براین اساس پرسنل شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان هم پای قشرهای مختلف در این راهپیمایی شرکت نمودند.