برگزاری دوره آموزشی شرکت آب غدیر خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان: خانم ریحانه رزاقی رئیس گروه آموزش و تحقیقات این شرکت با اعلام این خبر گفت : به منظور افزایش تجربیات علمی و عملی و بهره وری هر چه بیشتر پرسنل درزمینه های انجام عملیات بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاهای پمپاژ با همکاری مجتمع آب برق خوزستان دوره آموزشی آشنایی با انواع اتصالات و شیر آلات خطوط انتقال سیال  برگزار گردید ، وی در ادامه خاطر نشان کرد که مباحث دوره ،کاربرد انواع شیر آلات ، اتصالات ، ضربه قوچ و پدیده کاویتاسیون در خطوط لوله و ایستگاهای پمپاژ بوده است ، جهت ملموس بودن هر چه بیشتر مباحث طرح شده در بخش تئوری دوره مذکور بازدید میدانی از تجهیزات و ایستگاهای پمپاز و آزمایشگاه کنترل کیفیت اب شرکت آب جنوب شرق به عمل آمد.